”Mer ambitiösa klimatmål behövs”

Juridik & Politik Företagsnätverket Hagainitiativet riktar kritik mot Miljömålsberedningens förslag.
– En oförmåga att anpassa sig till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.

Miljömålsberedningen överlämnade på onsdagen sitt delbetänkande till miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Förslagen innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därmed har tidshorisonten flyttats närmare med fem år.

Miljömålsberedningen är parlamentariskt sammansatt och består av sju riksdagspartier. Alla partier står enade bakom delrapporten.

– Jag är stolt över att sju partier kunnat enas om ett så ambitiöst mål. Det ger en tydlig och långsiktig signal inte minst till företagsamheten, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, som också påpekar att det är det mest ambitiösa mål som något land har presenterat.

Företagen bakom Hagainitiativet anser dock att målen skulle varit ännu tuffare. De förordar nationella utsläpp nära noll till år 2030 för att stimulera utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik, som kan bidra till att stärka svenska företags konkurrenskraft.

– Ingen vill se klimat- eller resurseffektiva svenska företag konkurreras ut av sämre alternativ, men en oförmåga att anpassa sin verksamhet till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet och även sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningens andra delbetänkande, ett förslag till en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik lämnas senast den 1 juni 2016.

Miljömålsberedningens förslag:

Ett klimatpolitiskt ramverk som underställs riksdagen och delvis lagregleras.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är en tidigareläggning med fem år. Målet förutsätter höjda ambitioner i EU:s utsläppshandelssystem.

Senast år 2045 ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än de var 1990. För att nå målet får även lagring av koldioxid räknas som en åtgärd.

Ett oberoende, självständigt expertorgan i form av ett klimatpolitiskt råd inrättas.

En klimatlag som anger vad det klimatpolitiska arbetet ska syfta till stiftas.

Källa: Miljömålsberedningen

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.