Miljösatsningar lönar sig

9 av 10 nordiska företag arbetar med miljösatsningar. Och arbetet ger resultat, både genom kostnadsreduktioner och ökade intäkter.
Detta visar en undersökning utförd av Accenture.

Studien har fokuserat på frågor om det är möjligt att skapa värde utifrån miljöutmaningar. Om företag är medvetna om sin miljöpåverkan och vilka miljöinitiativ de arbetar med.

9 av tio företag visade sig satsa på miljö och 70 procent av företagen säger att miljösatsningen har resulterat i kostnadsreduktioner. 40 procent säger att miljösatsningen har gett ökade intäkter.

Kunden i fokus

Resultatet visade också att företagen kan uppnå bättre ekonomiska resultat om de ser miljösatsningen i samband med företagets strategi, utvecklingsmål och dagliga drift.

Dessutom visade det sig viktigt att sätta kunden i fokus, även i miljöfrågor. Företag som såg sina kunder som de största intressenterna i satsningen för miljön lyckades mycket bättre än de företag som såg myndigheterna som de största miljöintressenterna.

Vinst i krona och miljö

Klimatförändringarna visade sig oftast vara det första som uppmuntrade till miljösatsningar. Men företag ser allt mer potentialen att öka värdet och reducera kostnaderna och investerar i miljöprogram. Och resultat visar att de lyckas på båda fronter.

93 procent har reducerat sin energiförbrukning, 83 procent har minskat sina avfall och 78 procent har begränsat eller ändrat sin materialanvändning.

Undersökningen Accenture Nordic Environmental Study 2008 baseras på svar från 120 större nordiska företag och 18 djupintervjuer om företagens engagemang i miljöarbete.

Framgångsfaktorer för lyckade miljösatsningar visade sig vara:

– Intresse från högsta ledningen

– Affärsmässiga grunder och förmåga att hitta rätt motiv för miljösatsningen

– Att kunna använda befintliga förmågor och se möjligheterna på nya sätt

– Sätta upp kvantitativa mål, och arbeta med utvärderings- och resultatrapportering

– Samarbete med intressenter och myndigheter

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.