Miljöanpassat kraftvärmeverk invigt i Köpenhamn 

Ett av världens mest energieffektiva och miljöanpassade kraftvärmeverk, Avedöre 2, i Köpenhamn har invigts. Svenska Vattenfall äger 40 procent i verket och majoritetsägare är danska Energi E2 med 60 procent. Avedöre 2 är ett av världens modernaste kraftvärmeverk, med miljövärden som enligt Vattenfall ses som ett föredöme i branschen. Verket har byggts som en nödvändig förnyelse av elproduktionen i östra Danmark och för att bidra till att täcka värmebehovet i Köpenhamn. Det har kostat cirka fyra miljarder danska kronor. Verket består av en KAD-anläggning, som är ett kraftverk med avancerade ångdata, som använder gas eller olja i kombination med träbriketter, två gaseldade turbiner och en halmeldad biomassaanläggning. Avedöre 2 har NOx-rensning, askfilter och avsvavlingsutrustning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.