Mer samarbete kring miljöbrott

Poliser och tillsynsmyndigheter måste utveckla sitt samarbete för att säkra bevis när ett miljöbrott begåtts. Det menar Nils Hydén, miljöbrottssamordnare på Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

De få miljömål som kommer till rättegång faller inte sällan på undermålig bevisning. Det beror på att miljöbrott fortfarande är ett relativt nytt brottsområde i Sverige. Enligt Nils Hydén måste tillsynsmyndigheten utveckla ett effektivare samarbete med polis och åklagare om miljöbrotten ska kunna lösas på ett bra sätt.

Mellan stolarna

Tillsynsmyndighetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer är ofta de som upptäcker ett miljöbrott. De är också experter på området eftersom de på en gång kan se vad som hänt och vad det kan få för följder för miljön. Däremot är de generellt inte särskilt duktiga på att säkra bevis i brottsutredningssammanhang, något som polisen har långt mycket mer kunskap och erfarenhet av.

– Idag kopplas polisen ibland in flera månader efter att brottet upptäckts och då kan det vara alldeles för sent att hitta bevis. Istället bör polisen, åtminstone vid större fall kontaktas med en gång. Miljöbrott bör behandlas på samma sätt som andra brott. Det är inte tillsynsmyndighetens uppgift att genomföra en brottsplatsundersökning, säger Nils Hydén.

Polisen får växa

Han menar att tillsynsmyndigheten har allt att vinna på att koppla in polisen i ett tidigt skede och från fall till fall kan man sedan komma överens om vem som ska göra vad.

– Det är bättre att tillsynsmyndigheten är lite av polisens expertorgan på de områden där polisen inte har kunskap om följderna av det som hänt och om vilka prover som bör tas. På så sätt får polisen växa in i sin nya roll och utveckla sina metoder för hur miljöbrottsplatser bör behandlas. Det är viktigt eftersom polisen kan komma att få se mer av den här typen av brott i framtiden, konstaterar Nils Hydén.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.