nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Delrapporten visar bland annat att det finns höga målsättningar, men att en del av målen inte kommer uppnås med nuvarande takt.

Mål för bättre värld följs upp

Agenda-2030 delegationen har lämnat över en delrapport till regeringen som visar att Sverige har ett stort antal riksdagsbundna mål som är i linje med, och i vissa fall mer ambitiösa, än målen och delmålen i Agenda 2030.

  • Annons 1

Den 1 mars presenterades Agenda-2030 delegationens delrapport, som innehåller en granskning av hur svenska riksdagsbeslut går i takt med vad Sverige bör göra för att nå FNs 2030-agenda för en bättre värld.

Sverige har förbundit sig att uppfylla FN:s agenda att förändra världen till det bättre, den så kallade 2030-agendan. Där ingår en värld fri från fattigdom till hållbara städer och hållbar energi och industri, sammanlagt 17 mål och 19 delmål. För att se till att målen nås tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet.

Ojämlikheten ökar

Delrapporten visar bland annat att det finns höga målsättningar, men att en del av målen inte kommer uppnås med nuvarande takt. Ojämlikheten mellan människor och olika delar av vårt land ökar. Även livsstilsrelaterade hälsoproblem som såsom välfärdssjukdomar och stress ökar.

Detta samtidigt som vår höga konsumtionsnivå bidrar till att jordens resurser förbrukas i en hög takt och att den globala uppvärmningen ökar, vilket kommer påverka framtidens välfärd.

Bred politisk förankring krävs

I delrapporten skrivs det bland annat att Sverige behöver att en bred politisk förankring, oavsett vilka partier som innehar regeringsmakten.

Agenda 2030 och arbetet med en samlad nationell målbild måste därför förankras i riksdagen. Delegationen anser att en bred parlamentarisk förankring, företrädesvis med blocköverskridande överenskommelser, långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för omställningen.

Regeringen har aviserat att den kommer att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 under våren 2018. Inför detta uppmanar delegationen regeringen att öka takten i genomförandet, påbörja arbetet med att sätta en tydlig nationell målbild och verka för att skapa ett brett och långsiktigt politiskt ägarskap för hållbar utveckling i riksdagen.

Läs delredovisningen här.

Kommentarer

1 reaktion till “Mål för bättre värld följs upp”

  1. Rincondeldo skriver:

    Hvala draga Joline Ekman ❤

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.