Sex av tio svenskar vill avskaffa klimatskadliga subventioner

Hållbar utveckling Majoriteten av alla svenskar vill få bort statliga miljardsubventioner som skadar klimatet – även om det ökar de egna utgifterna. Det visar en undersökning av Kantar Sifo, genomförd på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Sex av tio svenskar vill avskaffa klimatskadliga subventioner
SAS

– Människor i hela landet, i olika åldrar och med olika partisympatier, vill inte att staten ska bekosta klimatförstörande aktiviteter. Väljarna förväntar sig politiska krafttag mot det systemfel som gör att svenska utsläpp faktiskt inte minskar, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

De klimatskadliga subventionerna uppgår till minst 30 miljarder per år, vilket är minst tre gånger så mycket som den samlade miljö- och klimatbudgeten. Det rör sig i huvudsak om skatteundantag för fossila bränslen som olika dieselsubventioner, avdrag för bilresor, gratis tilldelning av utsläppsrätter, stöd till flygbranschen, med mera.

Läs mer: En av tre unga kvinnor har klimatångest

Tusen tillfrågade personer fick svara på frågan: ”Det finns statliga subventioner som riskerar att leda till ökade klimatutsläpp. Är det bra eller dåligt att avskaffa sådana subventioner, även om det ökar dina privata utgifter?”

61 procent svarade att det är mycket eller ganska bra och 28 procent tyckte att det var ganska eller mycket dåligt.

Mest positiva är var de personen som skulle rösta på MP 80 procent, V 78 procent, C 69 procent och S 67 procent, men det finns ett betydande stöd hos en majoritet av anhängare av alla partier.

Läs mer: Bioenergi har en viktig roll i klimatomställningen

Starkast stöd finns i norra Mellansverige där 71 procent vill avskaffa fossila subventioner, medan storstadsområdet Göteborg hamnade sist med stödet på 55 procent.

– Nu när vi går in i valrörelsen förväntar vi oss tydliga besked och konkreta löften för att göra en ordentlig utrensning av dyra, klimatförstörande subventioner. Varken nuvarande regering eller den förra har hittills berört det här problemet, trots att det undergräver annan klimatpolitik. Sifo-undersökningen visar att väljarna ger dem ett tydligt mandat, säger Johanna Sandahl.

Läs rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.