Lönsamhet styr lokalt CSR-engagemang

Så länge det finns ekonomiska motiv tar företag socialt ansvar på lokal nivå. Det visar Agneta Sundström i sin doktorsavhandling från SLU.

Avhandlingen handlar om vad som driver storföretag att ta socialt ansvar i det lokala samhälle där de verkar och hur sektoröverskridande samarbete påverkar samhället. För att undersöka hur företagens ansvar ser ut har Agneta Sundström gjort två fallstudier på två orter som under en lång tid dominerats av två stora företag. Resultatet visar att samarbete över sektorer kan gynna både företag och samhälle, men också att företagen endast tar socialt ansvar om de tjänar på det.

– När de ekonomiska motiven upphör, försvinner företagets incitament, säger Agneta Sundström.

Dessutom anser hon att företagsledningar behöver utbildning i CSR och att globaliseringen har ändrat förutsättningarna för företagens sociala ansvar, bland annat genom uppköp, internationella standarder och flyttning av huvudkontor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.