Nytt CSR-verktyg för små företag

Swerea IVF har tagit fram ett nytt verktyg som företag kan använda för att själva utvärdera hur deras CSR-arbete står sig gentemot den kommande internationella CSR-standarden. Verktyget består av en checklista som innefattar områdena ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

– Vi har förenklat det som kan verka komplicerat och mastigt för små företag och försökt göra det så jordnära som möjligt, säger Eva Skog, forskare och projektledare på Swerea IVF.

Verktyget riktar sig särskilt mot företag med cirka 20 anställda, men Eva Skog berättar att även större företag kan använda det. Syftet är att synliggöra vad man redan gör och inom vilka områden man kan utöka engagemanget. Verktyget kompletteras med en handbok och tips för hur man kan komma vidare i arbetet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.