Nya kriterier för etiska fonder

Kriterierna för när en fond får marknadsföras som etisk har uppdaterats. Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, har sett över och reviderat de gamla kriterierna från 2004. Detta mycket på grund av att de gamla kraven inte längre täcker in hela spektrat av fonder med etisk inriktning. Till exempel har flera nya begrepp tillkommit, som SRI och ESG.

De nya kriterierna innebär bland annat att fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar, en funktion för att kontrollera att processen följs och ge bättre information till konsumenten.

EFN menar dock att det är omöjligt att fastställa kriterier för när en fond är etisk eftersom individer har olika uppfattning om begreppets innebörd. Här ska istället konsumenten ges tillräcklig information om urvalskriterier och uppföljningsstrategier för att själv kunna bedöma om fonden lever upp till de egna kraven.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.