Ledningssystem ska få samma struktur

En ny, likartad struktur för alla ledningssystem ska göra det lättare att skapa integrerade ledningssystem. Iso 14001 kommer att anpassas till den nya strukturen när revideringsarbetet påbörjas under nästa år.

Trots att alla standarder för ledningssystem bygger på samma principer skiljer sig strukturen i dagsläget åt ganska mycket. Det försvårar integrerad användning av flera olika standarder. Till exempel skiljer sig standarderna för kvalitetsledning, miljöledning och informationssäkerhet åt på flera punkter.

Nu har en arbetsgrupp inom ISO tagit fram en struktur som ska gälla för framtida ledningssystemstandarder. Den innefattar gemensamma kapitelrubriker, identiska textstycken och gemensamma termer och definitioner. Flera svenska experter deltar i arbetet som beräknas bli klart till årsskiftet. Framöver ska alla förslag och framtida versioner av existerande ledningssystemstandarder följa den nya strukturen.

– Det är en av de största förändringarna inom ledningssystemsområdet på länge, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.