Långt kvar till återvinningsmålet

Trots att EU beslutat att minst 50 procent av allt hushållsskräp inom unionen ska återvinnas till 2020 blir det mesta begravet i marken.

Långt kvar till återvinningsmålet

Sverige är ett av de länder inom EU som inte längre gräver ner sopor i marken. Nyare medlemsänder, de som tillkommit unionen sedan 2004, har inte utvecklat samma vana. Inte heller länder som Spanien, Grekland, Ireland och Portugal som lämnar mer än hälften av sitt avfall till deponi. Det rapporterar sajten EuroActive.

Totalt sett återvinner EU bara 25 procent av allt avfall. Tyskland, med sina 45 procent, är närmast att nå målet om 50 procents återvinning av allt hushållsavfall till 2020 som fastställdes 2008. Belgien kommer näst med 40 procent och Sloveninen tar bronsplats med 39 procent. I Norden är Finland det land som är sämst. Där skickas nästan hälften av allt avfall till tippen på grund av dumpade priser.

Trots uppmaningar från Europaparlamentet att minska matavfallet och mängden organiskt material som går till soptippar, är det bara 15 procent av detta avfall som komposteras i EU. Siffrorna kommer från Eurostats senaste siffror som släpptes i slutat av mars och som EuroActive tagit del av.

Enligt en studie som sajten refererar till skulle ett fullständigt genomförande av EU:s avfallsdirektiv kunna spara 72 000 000 000 euro per år.

– Det är därför vår prioritet att förbättra genomförandet av den befintliga lagstiftningen i hela EU genom att minska deponi-avnändningen och öka återvinningen, kommenterade miljökommissionären Janez Potočnik till EuroActive.

Senaste den 12 december 2013 måste alla EU-länder ha etablerat ett avfalls-förebyggande program genom EU:s avfallsdirektiv.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.