Gör skräpet till guld

Hur kan avfall bli en tillgång istället för ett problem? En ny rapport från EU-kommissionen ger svaret.

Sverige, Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike och Nederländerna hör till de länder i EU som är allra bäst på avfallshantering. Här gräver man inte ner utan återvinner upp till 70 procent av sitt avfall. I andra änden av skalan hittar man nio medlemsländer som fortfarande gräver ner mer än 75 procent av sitt kommunala avfall.

Vad det är som gör att vissa länder är så framgångsrika har EU nu tagit reda på och redovisat i en rapport. Här står det klart att det är ekonomiska styrmedel som ger effekt.

EU-kommissionen uppmanar nu medlemsländerna att på ett mer effektivt sätt se till att avfallslagarna efterlevs. Förbättrad avfallshantering skulle medföra att flera mål i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla skulle kunna uppnås. Enligt EU:s beräkningar skulle det dessutom skapa 400 000 fler jobb inom EU och ge en omsättning på 42 miljarder euro.

– Avfall är för värdefullt för att bara kastas bort. Om du hanterar det rätt kan dess värde återföras till ekonomin, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Bästa styrmedlen för att förbättra avfallshanteringen:

– Beskattning av eller förbud mot nedgrävning och förbränning. Resultaten från studien är entydiga: Nedgrävningen och förbränningen av avfall har minskat i länder där förbud eller skatter har drivit upp kostnaderna.

– Enhetsbaserad prissättning. Har visat sig vara väldigt effektivt när det gäller att minska mängden avfall och har uppmuntrat invånare att delta i separat insamling av avfall.

– System för producentansvar. Har gjort de möjligt för flera medlemsländer att samla in och omfördela de medel som behövs för att förbättra separat insamling och återvinning. Men det är stor variation i kostnadseffektiviteten och överskådligheten mellan medlemsländer och avfallsströmmar, så dessa åtgärder kräver noggrann planering och övervakning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.