Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Lakvatten renar lakvatten i Skåne

I Sysavs reningsanläggning på Spillepeng i Malmö renar man lakvatten från specialavfall genom att tillsätta lakvatten från bioavfall. Tekniken bygger på att Sysav har separat lakvattenuppsamling från var och en av de två deponidelarna, vilket är unikt i landet.

Vid Sysavs deponianläggning samlar man upp lakvatten från flera olika så kallade avfallsceller. Lakvattnen från cellerna för bioavfall och för specialavfall är de som används i fällningsanläggningen i Spillepeng. I cellen för bioavfall deponeras organiskt, nedbrytbart avfall.

I cellen för specialavfall deponerar Sysav främst aska från sin förbränningsanläggning, där 200 000 ton avfall förbränns årligen. Dessutom deponeras eternit och olika slam i samma cell. På grund av att kalk används vid rökgasreningen innehåller askan mycket kalk, vilket gör att lakvattnet får ett högt pH-värde, 10–12. Det giftigaste ämnet som lakas ut av regnvattnet vid deponin är bly, som förekommer i tillräckliga stora mängder för att lakvattnet inte ska kunna skickas direkt till det kommunala reningsverket.

Kemikalier användes tidigare

– Tidigare använde vi saltsyra för att sänka pH-värdet och därigenom fälla ut kalken tillsammans med blyet och andra tungmetaller. Nu kan vi i stället använda vattnet från biocellen, och därigenom åstadkomma samma sak utan kemikalier, säger Kent Björck, arbetsledare på Spillepengsanläggningen.

Det slam som bildades vid utfällning med saltsyra fick på grund av bly- och kemikalieinnehållet skickas på kostsam destruktion. Nu skickar man i stället tillbaka slammet på specialdeponin, vilket kan märkligt nog inte innebär en rundgång av bly.

– Enligt de laboratorieanalyser vi gjort komplexbinds blyet väldigt hårt av kalken, så den ska stanna kvar i deponin, säger Kent Björck.

Ingen mer igenkalkning

Den nya fällningsmetoden har även avhjälpt att rören i anläggningen snabbt kalkade igen. Tidigare skedde en del av utfällningen i rören. Nu mäter datorer pH och sköter blandningen av lakvatten i olika mängder, och all kalkutfällning sker därför kontrollerat i den bassäng där blandningen sker.

– Anledningen till att inga andra kommuner i landet använder tekniken är att förutsättningarna saknas. Ingen annanstans finns tillgång till två så här extrema lakvattentyper, konstaterar Kent Björck.

Fakta

Sysav

Sysav bildades 1974. Namnet står för Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag, och är ett aktiebolag som samägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge, som tillsammans har cirka 520 000 invånare. Företaget behandlar avfallet från både hushåll och företag i regionen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.