Kvotplikt för biodrivmedel dröjer

Biobränsle Kvotpliktssystemet för biodrivmedel i bensin och diesel kommer inte att träda i kraft den 1 maj som tidigare sagts.

I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år.

Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs också att energiskatten skulle höjas för biodrivmedel som blandas in i bensin respektive diesel. Syftet med kvotplikten och energiskattehöjningarna var att skapa förutsättningar för ökad låginblandning av biodrivmedel.

Väntar på EU-kommissionen

Men för att energiskatteändringarna ska kunna träda i kraft krävs ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. I dagsläget har Sverige inte fått något sådant. Kvotplikten och därmed följande energiskattehöjningar bedöms därför inte kunna träda i kraft från och med den 1 maj som planerat. Nuvarande regler för beskattningen gäller därför tills vidare, meddelar Finansdepartementet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.