Fokus på jobb och konkurrenskraft

Trafik & Transport Regeringen presenterar i dag samtliga investeringar för de närmaste tolv åren i den så kallade nationella transportplanen. Totalt handlar det om 522 miljarder kronor för drift och underhåll samt nya vägar och järnvägar.

Fokus på jobb och konkurrenskraft

Regeringen konstaterar att det är viktigt att det går att lita på transportsystemet både för ett fungerande vardagsliv och för näringslivet. Därför vill de fokusera på att förbättra punktligheten i storstäder och högtrafikerade stråk samt höja nivån på det förebyggande underhållet. Den enskilt viktigaste åtgärden är Getingmidjan i Stockholm som är hårt belastad.

– Regeringen ska satsa på det som leder till jobb och konkurrenskraft, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd när transportplanen presenterades.

När det gäller vägunderhåll riktas investeringarna mot de mest trafikerade vägarna samt de vägar som är av stor betydelse för ett mer tillförlitligt vägsystem.

Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Det största projektet är en ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Linköping, den så kallade Ostlänken. Även mellan Göteborg och Borås byggs järnväg för höghastighetståg.

Drygt 30 miljarder kronor går till investeringar för förbättrad miljö, hälsa och säkerhet, exempelvis bulleråtgärder, vattentäktsskydd samt åtgärder för att fler ska cykla och kunna göra det på ett säkert sätt. Av de 30 miljarderna ska 7,8 miljarder kronor användas till miljöåtgärder i befintlig infrastruktur.

Så fördelas de 522 miljarderna:

  • 155 miljarder till vägunderhåll.
  • 86 miljarder till järnvägsunderhåll.
  • 281 miljarder för utvecklad infrastruktur.

Dessutom tillkommer cirka 67 miljarder kronor i åtgärder som finansieras genom trängselskatt och avgifter, samt uppskattningsvis 18 miljarder genom medfinansering från kommuner, regioner och företag.

Hela infrastrukturplanen finns på nationellaplanen.se

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.