Kvinnor mer villiga att förändras för klimatet

Klimat Svenska kvinnor är beredda att ändra sin livsstil till förmån för klimatet, i större utsträckning än män. 3 av 4 kvinnor tänker dra ned på sitt flygande under semestern.

Kvinnor mer villiga att förändras för klimatet
Foto: Adobe Stock

Kvinnor är mer villiga att förändra sin livsstil för att bekämpa klimatförändringarna, än män. Det visar Europeiska Investeringsbankens (EIB), senaste klimatundersökning.

80 procent av alla svenska kvinnor tänker äta mindre kött, motsvarande siffra för männen är 65 procent. 75 procent av kvinnorna ska dra ned på sitt flygande, 65 av männen tänker också göra det. 78 procent kvinnor tänker sluta använda plastflaskor. Det är också fler män beredda att göra, där 67 procent svarar att de kan sluta använda plastflaskor.

Svenskar beredda att flyga mindre

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskar är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Sammantaget visar rapporten att svenskar planerar göra färre livsstilsförändringar än andra EU‑medborgare för att bekämpa klimatförändringarna.

Enligt undersökningen är 7 av 10 svenskar beredda att flyga mindre för semesterresor – något lägre än EU-snittet på 75 procent.

79 procent av svenskarna tänker välja tåget framför flyget vid resor som tar upp till fem timmar, och 22 procent gör redan detta. 60 procent av svenskarna tänker välja att åka kollektivt i stället för att ta bilen av miljöskäl för sin dagliga pendling. Denna siffra ökar till 74 procent bland den yngre generationen.

Minskad plastförbrukning i världen

När människor från olika länder i världen har frågats om diverse klimatåtgärder som de själva kan tänka sig genomföra, finns det en samstämmighet kring minskad plastförbrukning.

81 procent av amerikanarna, 93 procent av EU-medborgarna och 98 procent av kineserna anger att de tänker köpa färre produkter i plast. 95 procent av svenskarna anger att de sorterar eller planerar att sortera sitt avfall.

Grön el

94 procent av de kineser som tillfrågades tänker byta till en grön energileverantör, men endast 70 procent av EU-medborgarna och 64 procent av amerikanarna planerar att göra detta.

53 procent av svenskarna anger att de planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, vilket är 25 procentenheter lägre än i övriga EU (78 procent). 39 procent av svenskarna anger dock att de redan har bytt till en grön energileverantör, vilket är 14 procentenheter högre än EU-genomsnittet, och ytterligare 25 procent anger att de tänker göra det snart.

Kina vill investera grönt

När det kommer till investeringar i gröna fonder står Kina högst upp på prispallen. Mer än 86 procent av den kinesiska befolkningen tänker investera i gröna fonder under 2020 jämfört med 56 procent i USA och 52 procent i EU.

I Sverige är 60 procent beredda att investera i gröna fonder.

– Jag är väldigt glad över att se hur mycket EU-medborgarna engagerar sig i vår gemensamma kamp mot klimatförändringarna. De klimatåtgärder som enskilda personer vidtar skapar sociala och ekonomiska samhällstrender som kommer att bidra till kampen mot klimatförändringarna, säger Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.