Kulturchef blir ny hållbarhetschef på Granitor

Karriär LiseLotte J Bate är nu inte bara kulturchef på Granitor, utan även bolagets nya hållbarhetschef. Syftet med hopslagningen av tjänsterna är enligt bolaget att integrera hållbarhetsfrågorna i kulturarbetet, för att lättare nå hela vägen fram till medarbetarna.

Kulturchef blir ny hållbarhetschef på Granitor
LiseLotte J Bate utses till Granitors nya hållbarhetschef.

Med LiseLotte J Bate i spetsen kommer hållbarhetsfrågorna på Granitor drivas genom en så kallad hållbarhetshub. Det innebär att en grupp individer driver frågorna, i stället för en enskild person.

– Hållbarhet är något som varje medarbetare bidrar till i sitt dagliga arbete genom de aktiviteter de gör och de beslut de fattar. Därför handlar arbetet mycket om att påverka synsätt och värderingar, vilket vi arbetat väldigt framgångsrikt med inom Granitor när vi byggt vår samarbetskultur, säger LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor i ett uttalande.

Granitor har nyligen bytt namn från Midroc och funnits i 25 år. Det är en svensk koncern som är verksam inom bland annat fastighetsutveckling, entreprenad och tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag.

Hållbarhetsutmaningar skiljer sig åt mellan branscher

Att Granitor nu integrerar hållbarhetsfrågorna i kulturarbetet handlar enligt bolaget själva om att de har företag inom många olika branscher där utmaningarna inom hållbarhet ser olika ut.

I hållbarhetshubben ingår även Mia Wahlstein, IT-chef och ansvarig för digitaliseringsarbetet inom Granitor. Även Niclas Lövfelt, ansvarig för omvärldsanalys på Granitor samt Lina Mellenius, kommunikationschef ingår.

– Genom att integrera hållbarhetsarbetet med kulturfrågorna och därmed få in hållbarhetsaspekten i medarbetarnas dagliga beslut hoppas jag nå stora positiva effekter på vägen mot våra hållbarhetsmål, säger LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste