Kostsam registrering hinder för miljöteknik

Ett komplext registreringssystem för biologiska bekämpningsmedel inom EU riskerar att lägga locket på hela branschen.
– Det här är väldigt allvarligt, den forskning som görs riskerar att inte komma samhället till godo på grund av det tar för lång tid att nå marknaden, säger Margareta Hökeberg, forskare inom projekten DOM och MASE.

Nya innovativa miljöprodukter som exempelvis miljövänliga båtbottenfärger eller biologiska bekämpningsmedel har problem att nå den Europeiska marknaden.

Regelverken för produktgodkännande och registrering inom EU är anpassade efter syntetiska kemikalier som är främmande för ekosystemet och kraven är hårda, mycket beroende ett flertal miljöskandaler under 60-talet. Att få vänta 8-9 år på ett produktgodkännande är ingen ovanlighet.

Det här är ett stort problem för utvecklingen av nya innovativa miljöprodukter som kan ersätta miljöbelastande kemikalier, eftersom de ofta utvecklas av små specialiserade forskningsnära företag, som till skillnad från de stora kemikaliejättarna inte har några resurser att tala om.

– Under väntan på ett produktgodkännande hinner de små företagen gå i konkurs, kommenterar Ingvar Sundh, som forskar om säkerhetsfrågor inom det Mistrafinansierade forskningsprojektet Domesticering av Mikroorganismer och Marine Plant, DOM.

Idag tar det exempelvis tre gånger så lång tid att få en produkt godkänd inom EU som det tar i USA, vilket resulterat i att de har betydligt fler godkända produkter på marknaden.

Förslag på förändringar.

Situationen är akut. Om inget görs riskerar miljöbioteknik- och miljökemiområdena att tyna bort innan de ens fått ett ordentligt fotfäste på marknaden.

– Det är viktigt att användare och konsumenter är säkra på att de ämnen de hanterar inte innebär någon fara, men man måste ha regler som är anpassade till de produkter det handlar om, kommenterar Margareta Hökeberg på MASE/DOM.

Både Margareta Hökeberg och Ingvar Sundh efterlyser en mer effektiv handläggning och ett särskilt regelverk för biotekniska organismer som utgår ifrån att mikroorganismer inte är syntetiska kemikalier.

Ytterligare en möjlighet är att sänka avgifterna för registrering av lågriskprodukter.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter