Konsten att knuffa i rätt riktning

Hållbar utveckling Ska påverkan med hjälp av nudge fungera krävs mycket tankemöda, enligt William Hagman som nyligen doktorerat i ämnet vid Linköpings universitet. Blir det fel, kan påverkan leda i motsatt riktning.

Konsten att knuffa i rätt riktning
AdobeStock

Chansen för att en nudge fungerar ökar om den som ska knuffas i rätt riktning litar på avsändaren. William Hagman har doktorerat i psykologi vid Linköpings universitet, med avhandlingen Public Views on Policies Involving Nudges, och menar att förtroende för avsändaren är avgörande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Misstänksamhet vid dålig transparens

Uppstår misstro, riskerar individerna att göra tvärtemot. Något svenskt exempel har han inte, men däremot ett från Holland. Den holländska staten försökte få fler att donera organ. Nudgen infördes på ett icke transparent sätt. Det fick människor att bli misstänksamma och åtgärdens effekt blev att antalet donationer minskade.

– Uppfattas en nudge som manipulation bränner det förtroendekapital, säger William Hagman.

En nudge i sin klassiska form, ska innebära en förbättring för en individ. Men idag används metoden ofta för att påverka i en riktning som är bättre för samhället, som att införa mer klimatsmarta lösningar. I det fallet fungerar en nudge bättre bland dem som bekymrar sig för klimatförändring än i grupper som tvivlar på klimatvetenskapen.

Viktigt att förstå hur människor beter sig

Fallgrop två består i att missförstå de mekanismer som styr beteendet. I Sydkorea infördes en åtgärd för trafikljus, som upplyste hur lång tid som kvarstod innan ljuset skulle slå om till rött. Det gav rätt effekt. Sedan överfördes nudgen till det gröna ljuset och då blev det fel. Bilisterna trampade på gasen för att hinna, istället för att bromsa in. Innan en nudge införs är det bra att ta reda på hur individer tänker och normalt agerar i den aktuella situationen.

– Ibland räcker det med enkäter, men det kan vara bra att vara på plats också och fråga ut dem som ska påverkas, säger William Hagman.

Ha koll på problemet

Fallgrop tre består i att missförstå själva problemet. William Hagman beskriver en situation där skyddsutrustning inte används som den borde. En nudge kan då utformas utifrån den etablerade tanken att det är machokultur som spökar och leder till underskattning av risker. Men i verkligheten kan det bero på att utrustningen som ska användas är svår att hitta.

Nudgen ska även gå att utvärdera. I vissa fall kan det räcka att att soporna sorterats rätt. Men det räcker inte alltid. Organisationen A Win Win World använde en mer grundlig metod för att utvärdera en kampanj för att få fler att cykla i Örebro.

Noggrann mätning vid utvärdering

Effekten mättes genom att räkna cyklar med fasta mätstationer utställda runtom i staden. Det skedde varje vardagsmorgon, först 30 dagar innan cykelkampanjen påbörjats och sedan under 30 dagar under den dryga månad som den pågick. Dessutom samlades bakgrundsdata in från andra platser i kommunen.

Katharina Paoli
Katharina Paoli Katharina Paoli

– Vi vill kunna säkerställa att det verkligen är nudgen som har haft effekt, och inte något annat, säger Katharina Paoli på A Win Win World.

Noggrannheten vid utvärderingen i Örebro, gör att det nu är fastställt med tillräcklig säkerhet att det verkligen var cykelkampanjen som gjorde att antalet cyklar utanför de kommunala byggnaderna ökade med 13 procent och antalet bilar minskade med 5,5 procent.

Läs mer: Tre hållbarhetschefer berättar: Här är utbildningarna som har tagit oss till toppen

Fakta

Forskning om beteendeekonomi

Verena Kurz, som doktorerade vid Göteborgs universitet i oktober år 2017, jämförde effekten av att lyfta fram ett vegetariskt alternativ i två universitetsrestauranger under nästan ett helt år. I den ena ändrades menyn och det vegetariska alternativet lyftes fram. I den andra restaurangen ändrades ingenting. Resultatet blev att andelen vegetariska luncher ökade med 6 procentenheter med nudging. Effekten kvarstod under tid, även om den klingade av en aning. Det beskrivs i doktorsavhandlingen Essays on behavioral economics: Nudges, food consumption and procedural fairness.

Begreppet nudging är myntat av nobelpristagaren Richard Thaler, som intresserar sig för hur människor beter sig i verkligheten och ibland på tvärs mot rationella förklaringar, det som kallas beteendeekonomi.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.