Kommissionen vill öka användningen av biobränsle

Kommissionen har tagit fram ett åtgärdsprogram för hur användningen av biomassa och biobränslen ska kunna öka. Planen består av cirka 20 åtgärder och omfattar tre sektorer: uppvärmning, elektricitet och transport. Bland annat vill kommissionen öka forskningen kring utvinningen av energi från trä och avfall. De trycker också på att regelverket kring energifrågor måste bli enklare i ett flertal länder.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.