Klimatarbetet i Västra Götaland växlar upp

Klimat Klimatarbetet i Västra Götaland lägger nu in en högre växel. Cykelpendling, insamling av matavfall för biogasproduktion och klimatdialog med unga är några exempel på klimatåtgärder som klubbats av miljönämnden.

Nu startas tio nya överenskommelser för samverkan i klimatarbetet i Västra Götaland. Cykelpendling, insamling av matavfall för biogasproduktion, klimatdialog med unga och miljödifferentierade hamnavgifter är några exempel på åtgärder som därmed ska drivas gemensamt.

Klimatinsatserna sker i den gemensamma processen Smart Energi som går ut på att samarbeta kring konkreta insatser för att minska koldioxidutsläppen i Västra Götaland. De som undertecknat klimatstrategin strävar efter att genomföra effektiva åtgärder som bidrar till att nå det västsvenska målet om en fossiloberoende ekonomi 2030.

De nya åtgärderna har föreslagits av företag, kommuner och organisationer som undertecknat klimatstrategin och klubbades av Miljönämnden i Västra Götalandsregionen tidigare i september. Västra Götalandsregionen bidrar med upp till 50 procent av kostnaden för koordinering av arbetet kring överenskommelserna.

– Vi ser i uppföljningen av klimatarbetet att utsläppen är fortsatt höga i Västra Götaland. De stora utmaningarna finns inom transporter och industri. Syftet med kommande insatser är att effektivisera, inspirera och maximera nyttan av vårt gemensamma klimatarbete hos alla som deltar, framhåller Sören Kviberg, regionråd/ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Några resultat av klimatsamarbetet hittills:

  • Högskolan i Borås har vegetariska alternativ i alla sina restauranger, och Borås Stad leder i en överenskommelse om minskat matsvinn.
  • Göteborgs Stad genomför mängder av åtgärder kring förbättrade möjligheter för kollektivtrafik och cykling.
  • I Fyrbodal växer den lantbruksdrivna biogasproduktionen i Biogas Brålanda.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.