Kemikalieinspektionens GD till Echas styrelse

Karriär Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist är invald i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse.

Kemikalieinspektionens GD till Echas styrelse
Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist. Fotograf: Lieselotte van der Meijs.

Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, får en tung post då han från 1 juni ingår i Echas styrelse. Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten. Mandatet är på fyra år, och Per Ängquist konstaterar att det blir fyra händelserika år för organisationen.

– De kommande åren blir avgörande för genomförandet av EU:s kemikaliestrategi, och Echa är en nyckelaktör i det arbetet. Jag är glad över att kunna representera Sverige i Echa i detta viktiga skede, säger han i en kommentar.

Kemikaliestrategin en viktig fråga

Kemikaliestrategin presenterades i höstas, och har redan börjat påverka unionens arbete.

– Genomförandet av kemikaliestrategin är förstås en stor fråga för Echa. Echa får fler uppgifter i samband med strategin och myndigheten har en viktig roll i att bidra till utformning och genomförande av åtgärderna i strategin. Det är ett unikt tillfälle för Echa att bidra men det kräver också diskussioner om prioriteringar och resursfördelning, säger Per Ängquist.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.