-->

Karta visar bästa solläget

Energi Örebro kommun vill öka intresset för förnyelsebar energi. Därför lanserar de nu en solkarta gör det lättare att hitta det perfekta läget för solceller.

Solkartan är baserad på kartunderlag från flygbilder och ger en uppskattning av vilka tak i Örebro tätort som är bäst lämpade för produktion av solenergi. Tanken är att väcka intresset för förnyelsebar energi bland både fastighetsägare och privatpersoner. Kommunens energi- och klimatrådgivare kan även hjälpa till med tips och råd.

– Kostnaden för solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Det är idag lönsamt att satsa på en egen anläggning, förutsatt att man har ett lämpligt tak. Med hjälp av solkartan går det att få fram hur mycket el som kan produceras och hur mycket pengar det går att spara på att producera sin egen el, berättar Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid enheten för hållbar utveckling.

Det finns även planer på en större kommunal anläggning där privatpersoner kan köpa andelar, på samma sätt som det kommer bli möjligt att köpa andelar i vindkraftverk.

Örebro är bland de första kommunerna i Sverige att erbjuda sina invånare en solkarta. Först ut var Stockholm och Göteborg, men Örebro har gått ett steg längre och visar även energiproduktion, ekonomisk besparing och minskade utsläpp koldioxid.

Kolla in solkartan här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.