Hur miljövänliga är solceller egentligen?

Energi Är det rätt att satsa på solceller i ett svenskt perspektiv? Ur ett livscykelperspektiv, nja om man ser till här och nu och inte tänker på framtiden.

Hur miljövänliga är solceller egentligen?

Intresset för solceller fortsätter att växa i Sverige. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,3 MW under 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller.

Den ekonomiska återbetalningstiden blir med andra ord allt kortare för att installera solceller i Sverige. Energiåterbetalningstiden ligger i dagsläget någonstans mellan 0,5 och två år beroende på solcellstyp och geografisk placering.

Men den klimatmässiga återbetalningstiden, det vill säga hur lång tid det tar innan solcellerna producerat så mycket förnybar el att det kompenserar för växthusgasutsläppen under tillverkningen, är däremot alltid inte lika kort. Avgörande är elmixen i de länder där solcellerna producerats och används.

Nja för Sverige

I Sverige har vi framförallt en elmix som betår av vatten- och kärnkraft. I ett internationellt kontext ger den elmixen upphov till väldigt låga utsläpp av klimatgaser. De klimatmässiga fördelarna med att installera solceller här jämfört med att behålla el från vatten och kärnkraft är i dagsläget inte särskilt stora.

– Om man fokuserar på klimatgasutsläpp är fördelarna med att installera solceller i Sverige inte lika stora som i andra länder som har en elmix som framförallt består av fossila bränslen, säger Tobias Walla, handläggare på Energimyndighetens teknikavdelning.

Ska inte avfärda solceller

Men detta innebär inte alls att vi bör avfärda solcellerna som möjlig energiresurs i Sverige menar Tobias Walla, det är att vara alltför kortsiktig. Sveriges elnät sitter ihop med övriga Europas och idag går vi mot en allt mer integrerad europeisk elmarknad. Ur det perspektivet får solcellsinstallationer i Sverige positiva klimateffekter.

– Dessutom kan vi inte förlita oss på kärnkraften för all framtid. Kärnkraften är dels en riskfaktor, dels ger den upphov till avfallsproblem och idag har vi väldigt gamla kärnkraftverk. Om Sverige inte vill bygga nya framöver kommer det att uppstå elbrist och då är det viktigt att ha bra alternativ som sol, vind och vågkraft så att vi inte behövde förlita oss på fossila energiresurser, betonar Tobias Walla.

Den här artikeln genererades av ett läsartips. Har du något tips till Miljö & Utveckling? Hör av dig till info@miljo-utveckling.se

Läs mer: Johline Z. Lindholm lämnar hållbarhetsrörelsen – blir PR-chef på Telge Energi

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.