Juridiknytt från Sverige och EU

Miljöbalken kvicksilver och ftalater ämnen som diskuterats.

Under sommaren har:

Miljöbalkskommittén kommit med sitt slutbetänkande angående miljöbalkens system för miljökvalitetsnormer, miljöorganisationers klagorätt samt avgifter för prövning av tillsyn.

Regeringen har tagit fram en ny nationell strategi för havsmiljön för att stärka genomförandet av svensk havsmiljöpolitik och skydda den svenska havsmiljön.

En nyligen tillsatt utredning ska kartlägga samhällets sårbarhet för klimatförändringar och extrema väderhändelser.

Regeringen har tillsatt en utredare som ska stödja och samordna arbetet med hur kvicksilverhaltigt avfall ska kunna slutförvaras i djupt bergförvar.

EU har antagit en grönbok om energieffektivitet (grönbok är en problemformulering som skickats på remiss) Grönbokens mål är att jämfört med dagens nivåer minska energianvändningen med 20 procent i unionen fram till 2020.

Från den 1 januari 2010 blir de cancerframkallande HA-oljorna i bildäck förbjudna inom EU. I Sverige används årligen omkring 10 000 ton HA-oljor.

Sex ftalater som är vanliga i leksaker ska förbjudas eftersom ämnena är cancerframkallande och kan skada fortplantningen. Tre av ftalaterna förbjuds helt, de övriga tre förbjuds i föremål som kan stoppas i munnen.

rån den 8 oktober 2005 gäller en ny EG-förordning (Detergentförordningen) om tvätt- och rengöringsmedel. Förordningen innebär att dessa får innehålla endast ”lätt nedbrytbara” tensider, att kraven skärps när det gäller innehållsdeklaration på konsumentprodukter och att doseringsanvisningar alltid ska finnas på förpackningar till maskintvättmedel.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter