Jörgen Qviström ser över miljöskadeansvaret

Regeringen ska se över miljöskadeansvaret och göra en översyn av reglerna om miljöskade- och saneringsförsäkringen i miljöbalken.

Jörgen Qviström, tidigare generaldirektör på Regeringskansliet och med en bakgrund som chef för VA-nämnden, kommer att leda utredningen. Han ska också ge förslag på hur ett EG-direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador ska genomföras i Sverige. I slutet av april 2006 ska utredningen vara färdig.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.