Inga dieseltransporter i miljözonerna

Regeringen och Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag om miljözoner som innebär att bussar och lastbilar som kör på diesel och som är äldre än sex år ska inte få köra i storstädernas särskilda miljözoner.

Sedan 1990 har utsläppen av koldioxid från vägtransporter ökat med cirka 9 procent, nästan uteslutande genom ökade utsläpp från tunga lastbilar och nu måste den här utvecklingen vändas, skriver infrastrukturminister Ulrika Messing i Göteborgsposten,

Grundtanken med förslaget är att ju högre utsläppskrav ett fordon uppfyller, desto längre tid får det användas i miljözonerna. På det viset får man bort de bussar och lastbilar som står för de skadligaste utsläppen i tättbebyggda områden, samtidigt som branschen stimuleras att hela tiden välja så miljövänliga fordon som möjligt, menar Messing. Fordon som drivs med alternativa drivmedel, som gas och etanol är undantagna från de nya miljözonsbestämmelserna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.