Höganäs testar bioenergi vid ståltillverkning

Biobränsle Stålindustrin står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp. Nu satsar Höganäs AB på förgasning av biomassa för att minska koldioxidutsläppen. Investeringen kostar 100 miljoner kronor.

Höganäs testar bioenergi vid ståltillverkning
Magnus Pettersson

Förgasning av biomassa är ingen ny teknik. Men det blir, enligt Höganäs AB och leverantören Cortus Energy, första gången i världen som tekniken demonstreras i industriell skala i stålindustrin. Invigningen är planerad att ske i juni, och anläggningen ska kunna minska Höganäs koldioxidutsläpp med tre procent eller 10 000 ton per år. Det kan verka blygsamt, men är ett stort steg för en industri som hittills varit hänvisad till fossila bränslen.

I anläggningen förgasas biomassa, i det här fallet skogsråvara.

– Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år, men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen, säger Magnus Pettersson, som är projektledare på Höganäs AB.

Cortus Energy har utvecklat tekniken sedan 2006. 2011 byggdes en pilotanläggning i Köping.

Även vid Chalmers utvecklas teknik för förgasning av biomassa. Forskarna har även där kunnat framställa biogas av sådan kvalitet att den kan ersätta naturgas. Forskningen har bland annat handlat om att styra förgasningsprocessen. Samtidigt har nya värmeväxlare utvecklats. Sammantaget gör detta att det nu är möjligt att konvertera befintliga fjärrvärmepannor till biogasproduktion.

– Tekniken gör det möjligt att modifiera befintliga pannor, som då kan komplettera värme- och elproduktion med produktion av fossilfria bränslen och kemikalier, säger Martin Seemann, docent på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Chalmersforskarna räknar med att ungefär 110 anläggningar i Sverige skulle kunna konverteras, och att dessa i så fall skulle kunna producera 346 TWh biogas (metan) per år. Om anläggningarna istället användes för att producera flygbränsle, skulle det ge 278 TWh per år. Detta innebär dock ett behov av biomassa som överstiger vad som kan produceras i Sverige inom skogs- och jordbruket.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.