Energiexperter räknar fel på solceller

Energi Energiorganisationen IEA har gång på gång underskattat utvecklingen för solkraft och det kan försvåra klimatomställningen.

Energiexperter räknar fel på solceller

International Energy Agency, IEA, har räknat med betydligt långsammare tillväxt för utbyggnaden av solkraft än vad som varit fallet, enligt forskaren Auke Hoekstra vid Eindhoven tekniska universitet i Nederländerna.

Varje år har organisationen i sina rapporter förutspått en stillsam utveckling för solkraften medan verkligheten år efter år visat mycket snabb ökning. Felräknandet har pågått åtminstone sedan år 2002, enligt Auke Hoekstra.

Hans forskning går ut på att finna modeller för hur samhället ska gå över från fossila bränslen till förnybar energi. Om prognoserna är dåliga, så blir modellerna det också och därmed blir det svårare att klara omställningen till mer klimatvänlig teknik. Att just IEAs förutsägelser för framtiden har studerats av forskarna beror på att de är så viktiga för beslutsfattare globalt. Läs mer.

Varför utvecklingen för solceller underskattas har han inget säkert svar på. Det handlar inte om medveten manipulation. På sin blogg skriver Auke Hoekstra: ”Det sorgliga är att när det kommer till omvälvande innovationer så är experterna till och med mer opålitliga än en genomsnittlig person.” Han menar att eftersom expertkunskap handlar om det förflutna har de svårare än andra att förutse en kraftig förändring och betydelsen av teknik och annat som inte funnits tidigare.

101 gigawatt i bakfickan

I ett mejl konstaterar Jon Custer, pressansvarig hos IEA i Paris, att kritiken är väl känd. I årets rapport är också IEAs experter mer optimistiska vad gäller sol. ”Det här markerar en vändpunkt och understryker vår mer optimistiska prognos för solkraft”, står det i sammanfattningen av rapporten Renewables 2017.

IEA förutspår visserligen även denna gång att utvecklingen inte kommer att förbli riktigt lika snabb framöver. För år 2016 gav tillskottet av solceller i världen 74 gigawatt el, eller 50 procent, medan IEA-experterna förutspår en något lägre tillväxt på 43 procent de kommande åren.

Fast Jon Custer pekar på att i den senaste rapporten finns också ett mer optimistiskt scenario. Marknadsreformer, gröna certifikat, nya elledningar och annat som är på gång i Kina kan ge ökat tillskott.

– Om omsvängningen blir framgångsrik, kan resultatet bli ännu ett årligt tillskott i Kina på 101 gigawatt i förnybar kapacitet fram till år 2022, skriver Jon Custer.

Den totala kapaciteten för elproduktion i Sverige är 40 gigawatt, alla kraftslag inräknade, inklusive kärnkraft och vatten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.