Höga halter gift i Östersjön

Världsnaturfonden har kommit med en rapport om hur Reach, EUs förslag till en ny kemikalielag, kan öka skyddet för Östersjön. Man sätter stor tilltro till Reach eftersom lagförslaget innebär en hårdare kontroll av tiotusentals olika giftiga ämnen och en utfasning av de farligaste av dem. I rapporten konstateras att sill och annan fisk från Östersjön fortfarande innehåller så höga halter av miljögifter att de överskrider EUs gränsvärden. Sverige och Finland har dock tillstånd fram till 2006 fortsätta att sälja fisk med dioxinhalter som överskrider dessa värden, under förutsättning att exempelvis gravida kvinnor får information om hur ofta de bör äta östersjöfisk.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter