Hållbarhetsfrågor allt viktigare för riskkapitalbolag

Finans Mer än vartannat riskkapitalbolag nobbar investeringar i bolag om de har hållbarhetsrisker, det visar en undersökning från företaget PWC. Samtidigt återstår mycket arbete för bolagen när det gäller klimatrelaterade frågor och mångfald.

Hållbarhetsfrågor allt viktigare för riskkapitalbolag
Mer än vartannat riskkapitalbolag nobbar investeringar i bolag om de har hållbarhetsrisker. Foto: Adobe Stock.

Hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och affärsetik, även kallat ESG, har blivit allt viktigare för riskkapitalbolag inför potentiella investeringar. Det visar undersökningen Global PE Responsible Investment Survey, som företaget PWC genomfört.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Viktor Lindroth, PWC.

– ESG-faktorerna blir viktigare och viktigare. Tidigare har riskkapitalbolagen fokuserat på att hålla sig borta från det som kan sänka värdet på bolag, säger Viktor Lindroth och fortsätter:

– Nu tittar man mer på vilka möjligheter ESG kan bidra med för att skapa värde. Man ser att det finns ett stort sug efter hållbara lösningar och ställer sig frågan “hur kan vi ta del av denna efterfrågan, så kan vi skapa värden i våra bolag och investeringar”.

Hållbarhetsfrågor högt på styrelseagendan

I undersökningen har 200 riskkapitalbolag deltagit i en enkät där de fått svara på frågor om deras inställning till ESG. Resultatet visar att 56 procent av de tillfrågade bolagen numera diskuterar hållbarhetsfrågor minst en gång om året på styrelsemöten. Det är en ökning med 21 procentenheter under år 2020 jämfört med året innan.

“Mest intressant att bolag säger nej”

Rapporten visar även att nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade bolagen alltid gör en genomlysning av ett bolags ESG-relaterade risker och möjligheter inför en investering.

– Det jag tycker är mest intressant i rapporten är att riskkapitalbolag allt oftare väljer att inte investera på grund av ESG-faktorer, säger Viktor Lindroth.

Totalt är det 56 procent av de tillfrågade bolagen som uppger att de nobbat investeringar i företag som brister i sitt ESG-arbete.

Klimatet hamnar på efterkälken

Det verkar som att branschen är på väg åt rätt håll men det finns fortfarande områden där man inte når ända fram. Ett exempel är klimatområdet.

I rapporten framgår det att 91 procent av de tillfrågade bolagen uppger att klimatfrågan är viktig för bolagens portföljer. Samtidig saknar hälften ett arbete för att tydliggöra hur deras portföljer påverkar klimatet.

Nio av tio bolag tycker också att mångfald och inkludering är viktiga, men ändå har knappt hälften satt upp någon form av framtida målsättning för dessa områden.

Brist i rapporteringen påverkar mångfald och inkludering

Att branschen fortfarande ligger lite efter på vissa områden tror Viktor Lindroth beror på bristfälliga ramar för rapportering av hållbarhetsarbetet.

– Problemet har varit att det inte går att jämföra bolagen, vilket gjort att det förekommer en del greenwashing. Det är många som vill göra rätt men det har inte funnits tillräckligt tydliga ramar att hänga upp hållbarhetsarbetet på, säger Viktor Lindroth.

Nya regelverk ska räta ut problemen

EU-kommissionen presenterade tidigare i år ett förslag om en taxonomi samt nya krav kring hållbarhetsrapportering för företag. Syftet är att göra företags hållbarhetsarbete mer transparent.

– I finansiell redovisning finns det etablerade standarder och man vet oftast med stor precision hur bolaget kommit fram till siffrorna. Inom hållbarhet finns det en stor, vildvuxen flora av olika standarder och märkningar. Bolag kan i stor utsträckning välja vad man vill och inte vill plocka in i sin redovisning, säger Viktor Lindroth och fortsätter:

– Med taxonomin och nya direktivet för hållbarhetsrapportering, blir det tydligare vad som är hållbart och inte. Därmed blir det lättare för konsumenter och investerare att hitta den här informationen och göra mer träffsäkra analyser.

Vad tror du kommer ske i framtiden med ESG?

– Redovisning och rapportering av ESG blir med de nya regelverken mer och mer lik finansiell rapportering med betydligt mer granulär, kvalitetssäkrad, jämförbar och mätbar ESG information, säger Viktor Lindroth och fortsätter:

– Det kommer inte ske över en natt men ju längre man kommer i den processen, desto mer kommer informationen kunna användas av investerare för att bedöma värdeskapande potential och skilja agnarna från vetet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.