Gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

Vatten Det finns gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten, enligt en genomgång av vattnet i elva kommuner.

Gott om bekämpningsmedel i skånskt grundvatten

I undersökningen, genomförd av geologen Maria Åkesson vid Lunds universitet ingår elva skånska kommuner: Staffanstorp, Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn, Ystad, Perstorp, Skurup, Sjöbo, Örkelljunga, Tomelilla och Båstad. Resultaten av studien visar att bekämpningsmedel är frekvent förekommande i det skånska grundvattnet.

– Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nått grundvattnet, och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas, säger Maria Åkesson.

Daterar grundvattnet

I forskningen som är en del av Maria Åkessons doktorsavhandling, har hon också undersökt hur gammalt grundvattnet är på olika platser i Skåne, det vill säga hur lång tid det tar för vatten att transporteras från markytan ner till de nivåer i marken där dricksvatten hämtas. Grundvattnets ålder ger information som kan bidra till att bedöma generella föroreningsrisker. Hon har också gått igenom gamla analysresultat och tagit fram nya mätdata, dels för att studera själva utbredningen av bekämpningsmedel, dels för att undersöka metoder som kan användas för att bedöma spridningsrisker.

– Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige har en förhållandevis dålig kontroll över grundvattnet och dess kvalitet. Grundvattnet är en av våra absolut viktigaste naturresurser, säger Maria Åkesson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.