Rester av bekämpningsmedel hos människor

Kemikalier Spår av bekämpningsmedel finns hos många av oss. Rester av bekämpningsmedel hittas också i svenska vattendrag. Detta presenteras i en ny rapport.

Kemikalier för att motverka skador på grödor har länge använts inom jordbruket. Med hjälp av urinprov har forskare kartlagt i vilken utsträckning dessa bekämpningsmedel återfinns hos människor. Resultaten visar tydligt att rester av dessa kemikalier finns hos de flesta av oss.

– Vad och mängden vi äter påverkar naturligtvis halterna av de speciella bekämpningsmedel som återfinns. De som ätit mycket grönsaker, frukt och bär, spannmålsprodukter eller druckit mycket kaffe eller vin dagen före hade högre halter av bekämpningsmedel i sin urin, säger Britta Hedlund, projektledare på enheten för farliga ämnen och avfall, Naturvårdsverket.

Rester av dessa bekämpningsmedel påträffas i även svenska vattendrag i jordbruksområden. Här kan man inte se att det skett några förbättringar de senaste tio åren, trots lagar och miljömål.

Fakta

Totalt har över 500 personer undersökts från 2004 till 2011 i tre olika studier. Personer bosatta i städer och på landsbygden, vegetarianer samt nyanlända invandrare har ingått i studien som baseras på bland annat urinprover och loggbok över vad man ätit. Rester av bekämpningsmedel har hittats hos de flesta i undersökningsgruppen. Resultaten presenteras i rapporten Gifter & Miljö från Naturvårdsverket.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.