nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Frivilliga miljöåtgärder ger klirr i kassan

Saltå Kvarn inför nu ett poängsystem för de gårdar som levererar ekologiskt spannmål. Systemet innehåller 130 frivilliga miljöåtgärder och syftet är att åstadkomma större miljönytta. De gårdar som tar sig an åtgärder får extra betalt.

  • Annons 1

Det spannmål som Saltå Kvarn förädlar ska även i fortsättningen vara ekologiskt odlat och till största del komma från kretloppsjordbruk. Men nu blir det frivilligt för leverantörerna av spannmål att certifiera sig enligt Demeterreglerna, som visar att odlingen är biodynamisk. Istället inför Saltå Kvarn ett poängsystem där gårdarna väljer bland 130 frivilliga miljöåtgärder. Dessa är främst inriktade mot åtgärder för att motverka klimatförändringen och övergödning och ska gynna biologisk mångfald och utgår från den ekologiska kretsloppsgården som den definierats av EU-projketet Beras samt planetens gränsvärden, Planetary Bounderies, som utarbetats av Stockholm Resilience Center. Saltå Kvarn har tagit fram en verktygslåda för hur gårdarna kan arbeta med detta konkret.

Från och med årets skörd får de gårdar som tar sig an åtgärder extra betalt. Syftet är enligt Saltå Kvarn att åstadkomma största möjliga miljönytta.

– Vi kombinerar det bästa ur biodynamiskt och ekologiskt jordbruk, och vi uppmuntrar gårdarna på ett konstruktivt sätt att göra ännu mer inom högaktuella miljöområden, säger vd Johan Ununger.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.