”Framtidens superhjältar arbetar i grupp”

Leverantörsled Ordet erfarenhetsutbyte återkommer ständigt i dialogen om våra ambitioner att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Endast tillsammans kan vi utifrån våra olika perspektiv foga pusselbitarna på plats, skriver Mattias Blomqvist på forumgruppen Greenchain.

”Framtidens superhjältar arbetar i grupp”

Som initiativtagare till forumgruppen GreenChain för hållbara leverantörskedjor är jag en ivrig förespråkare av diskussion och erfarenhetsutbyte. Det är själva grundbulten i GreenChain och har varit så sedan starten 2009. Jag har varit med om fantastiska diskussioner såväl som hopplösa sådana, ytliga, alldeles för djupa, alldeles för långa och alldeles för korta. Ibland får jag erfara en djup mening i min roll som moderator och en känsla av att vi tillsammans kommer till klarhet. Ibland hamnar man bara fel och den där speciella och berömda kemin oss människor emellan vill inte infinna sig. Orsakerna kan vara oändliga men jag har aldrig någonsin känt att våra diskussioner är onödiga. Problemet enligt mig är inte att vi ibland hamnar fel utan snarare att vi diskuterar för lite med varandra hur vi tillsammans ska anta de utmaningar som står för dörren.

På djupet

Diskussioner som går på djupet inom hållbara leverantörskedjor lämnar ofta det traditionella polisiära synsättet med kontrollapparaten i centrum där inköpare och leverantör ägnar sig åt någon slags katt – och råtta lek. Diskussioner som går på djupet visar tvärtom på en variation av olika arbetssätt. För det finns verkligen ingen given väg att gå i sin strävan efter den hållbara leverantörskedjan.

Av anledningar som jag inte ens vågar spekulera i har många företag kusligt lika angreppssätt för att eftersträva mer hållbara leverantörskedjor. Artrikedomen bland uppförandekoder är försvinnande liten och uppföljningen är ofta likriktad och enformig med stark betoning på att friskriva sig från risker. Genom att utbyta erfarenheter och ta del av andras perspektiv får vi direkt access till verkligheten där nya ideér skapas och kanske slipper vi dessutom upprepa tidigare misslyckanden.

Viktigt att byta erfarenheter

Det är inte för inte som ordet erfarenhetsutbyte ständigt återkommer i dialogen om våra ambitioner att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För endast tillsammans kan vi utifrån våra olika perspektiv och erfarenheter foga pusselbitarna på plats.

Genom erfarenhetsutbyte kommer också nya möjligheter till samverkan och partnerskap. När olika perspektiv får ta plats har långsiktigt hållbara lösningar bäst förutsättningar att lyckas. Nyligen kom också den nya internationella standarden SS-Iso 44001 som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom bättre samverkan. Ledningssystemet, som standarden utgör, baseras på en 8-stegsmodell som utvecklats i Storbritannien och har som mål att företag som samarbetar med varandra ska kunna tillvarata varandras kompetenser, erfarenheter och kunskaper på bästa sätt.

Framtidens superhjältar

I GreenChains senaste trendspaning lät vi trenderna anta skepnaden av olika superhjältar. The Super collaborator är den superhjälte som i en tid av globalisering och komplexa frågor kämpar för mer partnerskap. Strukturerna suddas ut i takt med att viljan till samarbete ökar. Inte helt oväntat är superhjälten Innova hennes parhäst när nya, hållbara lösningar ska utvecklas. Framtidens superhjältar arbetar i grupp, de är lyhörda för andras erfarenheter, de skapar samtiden i gemenskap med sin omvärld och sist men inte minst; De vet att samarbete stavas med två bokstäver. Vi!

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.