”Ändra EU-kommissionens usla energiförslag”

Debatt EU-kommissionen presenterade i december 2016 ett förslag om energipolitiken fram till 2030. Tyvärr står inte det i samklang med Parisavtalet om högst två graders global temperaturökning, samt med strävan mot 1,5, som klimatexpertis noterat, skriver Göran Bryntse.

”Ändra EU-kommissionens usla energiförslag”

Försämringar för förnybar energi

Att sätta målet om att EU-länder ska ha 27 procent förnybar energi 2030, är att jämföra med business-as-usual, dessutom utan bindande nationella mål, vilket gör förslaget meningslöst.

EU-kommissionen föreslår att förnybar energi inte generellt ges prioritet till elnätet. Denna regel har varit en viktig orsak till den tyska energipolitikens framgång.

Bara små installationer under 0,125 megawatt ges fortsatt prioritetsrätt om förnybar el utgör mindre än 15 procent av den totala elanvändningen.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, anser att gränsen ska höjas till minst 10 megawatt och gälla även för 100 procent förnybart. Vi kräver också att nationella statliga stödregler ska finnas kvar, tvärtemot EU-kommissionens federalistiska förslag.

SERO vill ha efterfrågeflexibilitet

EU-kommissionen räknar med att investeringarna i förnybar energi ska minska med två tredjedelar efter 2020, och att investeringarna i fossilkraft ska bli cirka 150 miljarder år 2030. Förslaget innebär att de vill ta bort ursprungsgarantierna och förorda kapacitetsmarknader, som håller liv i gamla kolkraftverk.

De får därigenom betalt för att vara tillgängliga. SERO förespråkar istället efterfrågeflexibilitet, det vill säga, att förbrukningstoppar undviks genom styrning av konsumtionen. EU-förslaget vill även undanta ny kärnkraft från konkurrens på marknaden och dessutom tillåta den att få mångmiljardsubventioner.

Några ljusglimtar

Positivt är att ny elproduktion inte får släppa ut mer än 550 gram koldioxid per kilowattimme, vilket sätter stopp för nya kolkondenskraftverk. Bra är också att länderna inte får lägga bördor, som skatter, på egenanvändning av förnybar energi och att EU-parlamentet är emot EU-förslaget.

Sammantaget kräver SERO att den svenska regeringen begär väsentliga ändringar i EU-förslaget för att klimatet ska räddas i enlighet med Parisavtalet.

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Fakta

EU-kommissionen vill se en andel om 27 procent förnybar energi till 2030 och en ökning med 30 procent i energieffektivitet. De vill inte att det ska finnas nationellt bindande mål.

EREF vill istället se ett mål om 45 procent förnybar energi i EU-länderna, samt att det ska finnas bindande nationella mål och att man ska uppnå en ökning på 40 procent i energieffektivitet. EREF:s förslag ger en årlig energianvändning inom EU på högst 10 000 terawattimmar 2030.

Just nu diskuterar EU-parlamentet förslaget och anser att målet ska höjas till 35 procent förnybar energi samt att nationella mål ska vara bindande.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.