Forskare: PFAS finns kvar i soprester

Kemikalier En nyligen genomförd studie visar att PFAS-kemikalier inte bryts ned fullständigt vid förbränning av avfall. I stället kan dessa kemikalier återfinnas i aska, processvatten och rökgaser.

Forskare: PFAS finns kvar i soprester
Forskare från Umeå universitet har hittat PFAS i bland annat den aska som blir kvar när avfall förbränns. Foto: Eva Weidemann

Produkter som innehåller PFAS-ämnen hamnar förr eller senare i soporna. En tidigare studie från Umeå universitet har upptäckt att dessa ämnen kan läcka ut från avfall som lagras innan det bränns. Samma forskargrupp har nu undersökt förekomsten av PFAS i olika restprodukter från avfallsförbränning, som aska, processvatten och rökgaser. Resultaten visar att samtliga undersökta restprodukter innehöll dessa kemikalier.

– Vad vi fann var till största del korta PFAS, och de fanns i alla restfraktioner vi undersökte. Vad vi ännu inte vet är i vilken utsträckning dessa är ett resultat av nedbrytning av andra, längre PFAS, eller om det helt enkelt är dessa kortare PFAS som kan motstå de höga temperaturer som förekommer vid avfallsförbränning, säger forskaren Sofie Björklund vid Umeå universitet, i en kommentar.

Fakta

Mer om PFAS

Högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS, är en familj som består av tusentals kemikalier. De finns till exempel i rengöringsmedel, kosmetika och kastruller med non-stickbeläggning. De förekommer också i skidvalla och fritidskläder.

PFAS omnämns ibland som ”evighetskemikalier”. De är mycket stabila och har till skillnad från många andra miljögifter även förmågan att spridas med vatten.

Vissa har kopplats till minskad födelsevikt hos barn, negativa effekter på immunsystemet och förhöjda kolesterolvärden. För de flesta av de tusentals kemikalierna i gruppen är effekterna dock okända.

Helt nya mätresultat

Enligt Stina Jansson, forskare från Umeå universitet, har det tidigare funnits en brist på metoder för att ta prover av PFAS-kemikalier i rökgaser. Trots denna metodbrist har forskargruppen betydande erfarenhet av att mäta dioxiner, och de lyckades anpassa sina metoder för att kunna fånga och analysera PFAS-kemikalierna.

– Det krävs ytterligare tester för att fullt ut anpassa metoden men vi har kunnat konstatera att PFAS kan förekomma i rökgaser från avfallsförbränning vilket är helt nytt, säger forskaren Stina Jansson vid Umeå universitet.

Avloppsslam ökar halterna

Forskarna utförde även en jämförelse mellan förbränning av vanligt avfall och att tillsätta slam från avloppsreningsverk vid förbränningen. Resultaten visade att de totala halterna av PFAS som släpps ut från förbränningsanläggningen ökar med 3–4 gånger per år vid inblandning av avloppsslam, jämfört med enbart förbränning av vanligt avfall.

– Resultaten är inte så förvånande med tanke på att det är väl känt att PFAS finns i avloppsslam. Även om det sannolikt sker en nedbrytning under förbränning så kan vi i dagsläget inte säga hur stor den är, avslutar Sofie Björklund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.