Forskare: Därför kan den planerade kolinlagringen misslyckas

Klimat Att lagra kol genom återplantering av träd är en viktig åtgärd för att klara Europas klimatmål. Nu har forskare dock upptäckt något som underminerar planerna.

Forskare: Därför kan den planerade kolinlagringen misslyckas
Döende granträd i Harz Nationalpark, Tyskland, efter torka och barkborreangrepp sommaren 2019. Foto: Adobe Stock

I Europa finns omfattande åtgärdsprogram för kolinlagring genom återplantering av träd. Nu varnar dock svenska forskare för ett oväntat problem. Det visar sig nämligen att två tredjedelar av de vanligaste trädarterna i Europa och Nordamerika flyttar sig mot kallare och blötare områden på grund av den globala uppvärmningen. Om man inte tar hänsyn till detta i återplanteringen kommer kolinlagringen bara få effekt under begränsad tid.

Det är en ny studie där forskare från bland annat Lunds universitet undersökt studerat vilken omfattning som klimatförändringarna redan har påverkat trädens utbredning. I studien har forskarna studerat trädens utbredning mellan 1985 och 2019, baserat på data från över två miljoner träd och 73 arter. Resultatet visar att två tredjedelar av de vanligaste trädarterna uppvisar klimatrelaterade förändringar, där de flyttar norrut och mot högre höjder. En konsekvens av detta är att vissa trädarter inte längre är lämpliga för återplanteringsprojekt.

Thomas Pugh är forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien. Han konstaterar att valet av trädslag måste anpassas till klimatförändringarna för att åtgärdsprogrammen för kolinlagring ska vara effektiva.

– Massiva återplanteringsprogram som en lösning för den långsiktiga fångst- och lagringsprocessen av atmosfärisk koldioxid skulle annars kunna få effekt enbart under en begränsad tid, om ens alls, säger han.

Bildtext: Skogsdöd i norra centrala Tyskland, Europa. Döende granträd i Harz Nationalpark, Niedersachsen. Torka och barkborreangrepp, sommaren 2019.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.