Forskare: Stor förvirring kring kolinlagring

CCS Begreppet kolinlagring används ofta på felaktigt sätt, även av forskare, enligt en ny studie. Denna missuppfattning kan leda till vilseledande slutsatser när det gäller strategier för att begränsa klimatförändringarna.

Forskare: Stor förvirring kring kolinlagring
"Kolinlagring" och "kollager" förväxlas ofta. Foto: Adobe stock.

Om vi inte har klara definitioner av viktiga ord inom klimatarbetet kan vi få felaktiga idéer om hur vi ska stoppa klimatförändringarna. Det säger forskare från det europeiska forskningsprogrammet EJP SOIL, där bland annat SLU är med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I studien har forskarna granskat 100 vetenskapliga artiklar om markkol för att undersöka användningen av termer som ”kolinlagring” och liknande ord.

Resultaten visar att endast fyra procent av artiklarna använde begreppen korrekt. Dessutom förväxlade tretton procent av artiklarna begreppet ”kolinlagring” med ”kollager”, vilket forskarna noterar är direkt felaktigt. De förklarar att kollager refererar till storleken på kolförrådet, medan kolinlagring handlar om nettot av upptag av koldioxid från atmosfären.

– När man inte särskiljer begreppen kan det leda till att klimatpolitiska beslut inte leder till avsedda effekter vilket såklart är problematiskt, säger Thomas Kätterer, professor i systemekologi vid SLU, i en kommentar.

Resultaten pekar på att åtgärder för kolinlagring ofta missförstås. Att öka kolförrådet i kolrika marker minskar vanligtvis kolförlusten, vilket är positivt för klimatet. Men sådana åtgärder genererar inte negativa utsläpp som behövs för att kompensera långvariga utsläpp i atmosfären.

Dessutom leder inte alla kolinlagringsåtgärder automatiskt till att begränsa klimatförändringar, särskilt med hänsyn till koldioxidläckage och andra växthusgasers utsläpp. Effekten av åtgärderna minskar över tid. Dessa insikter är viktiga för beslutsfattare och andra aktörer när de bedömer klimatåtgärders effekter.

Forskarna föreslår några bestämda definitioner för att alla ska förstå begreppen likadant. Genom att ha gemensamma definitioner tror forskarna att vi kan skapa klimatstrategier som verkligen minskar klimatförändringarna.

Fakta

Kolinlagring med mera

Begrepp: Kolinlagring i marken (carbon seqestration in soils)
Definition: Överföring av kol från atmosfären, genom växter till marken, där det lagras in och bidrar till en global ökning av markens kolförråd

Begrepp: Begräsning av kolförluster i marken (soil organic carbon loss mitigation)
Definition: En antropogen åtgärd, alltså något som kommer från mänsklig aktivitet, för att minska förlusterna av organiskt kol i marken jämfört med ett status quo-scenario.

Begrepp: Negativa utsläpp (negative emissions)
Definition: Nettoupptag av koldioxidekvivalenter av växthusgaser från atmosfären

Begrepp: Begränsning av klimatförändringar (climate change mitigation)
Definition: En antropogen åtgärd som minskar källorna eller ökar sänkorna av växthusgaser.

Begrepp: Lager av organiskt kol i marken (soil organic carbon storage)
Definition: Förrådet av organiskt markkol

Begrepp: Ackumulering av organiskt kol i marken (soil organic carbon accural)
Definition: En ökning av kolförrådet i marken inom ett givet markområde över tid, eller jämfört med ett normalvärde (leder inte alltid till kolinlagring i marken eller begränsning av klimatförändringar)

Källa: SLU

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.