Experterna: ”Här är vad som krävs för att nå Agenda 2030-målen”

Agenda 2030 I september samlar FN till toppmöte om de hållbara utvecklingsmålen, Agenda 2030. Inför mötet lyfter en grupp ekonomer och forskare fem vändpunkter som krävs för att målen ska kunna nås.

Experterna: ”Här är vad som krävs för att nå Agenda 2030-målen”
Foto: Adobe Stock

Inför det kommande FN- toppmötet den 18-19 september om de hållbara utvecklingsmålen har en internationell grupp av ekonomer och forskare, kallade Earth4All, släppt en färdplan som ska hjälpa världens beslutfattare att få Agenda 2030-arbetet på rätt spår igen.

Rapporten ger en dyster bild av framtiden om den nuvarande ekonomiska politiken fortsätter. I ett scenario som gruppen kallar ”gigantiskt hopp” gör betydande framsteg inom fattigdomsbekämpning, jämlikhet, livsmedelstillverkning och energiproduktion att Agenda 2030-målen ändå kan nås. En förutsättning för det här scenariot är också att inkomstklyftorna minskar avsevärt.

Enligt det scenariot skulle människans välbefinnande öka kraftigt fram till 2050 samtidigt som nettoutsläppen av koldioxid minskade till noll år 2040. För att nå den här förändringarna pekar Earth4All ut fem ett antal politiska åtgärder.

Earth4All:

”Här är politiken som krävs för att Agenda 2030-målen ska nås”:

  • Höjd beskattning av extremt förmögna individer och privata företag samt kraftigt ökade offentliga utgifter.
  • En grundläggande reform av Internationella Valutafondens process så kallade ”dragningsrätter”, den internationella valuta som låginkomstländer betalar tillbaka sina skulder med.
  • Politiska krafttag för att öka arbetstagares rättigheter och genomföra nya skyddsnät såsom en universell grundinkomst.
  • Kraftigt ökade investeringar i kvinnors och flickors rättigheter för att vända den negativa trenden gällande inkomster, säkerhet, utbildning och hälsa.
  • Radikal förändring de globala livsmedelssystemen, med början i omställningen av jordbruksstöd mot koldioxidsnåla och regenerativa jordbruksmetoder. Här måste också livsmedelsförsörjningskedjorna skifta mot lokal livsmedelsproduktion och ökade rättigheter för jordbruksarbetare. 
  • De globala energisystemen måste övergå från ineffektiva fossila energisystem till ett rent och optimerat energisystem som minskar konsumtionen i höginkomstländer och säkerställer elåtkomst för alla.

Källa: Earth4All

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.