FN: Så drabbas hållbarhetsmålen av världskonjunkturen

Agenda 2030 Världens parallella ekonomiska kriser hindrar investeringar i hållbar utveckling. Det visar en ny FN-kartläggning.

FN: Så drabbas hållbarhetsmålen av världskonjunkturen
Foto: Adobe Stock

Fattigdomsbekämpning och satsningar på social hållbarhet och grön omställning har satts på paus i många utvecklingsländer. Orsaken är de senaste årens ekonomiska kriser som ökat skuldsättningen för många länder som nu, istället för hållbar utveckling, satsar på kortsiktiga lösningar för att förbättra ekonomin. Den slutsatsen drar FN efter en kartläggning som gjorts av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Kartläggningen har granskat 95 utvecklingsländers framsteg inom de globala hållbarhetssmålen, Agenda 2030, och läggs fram inför nästa veckas toppmöte där FN bjudit in generalförsamlingen i New York till en halvtidsavstämning för Agenda 2030. Resultaten visar bland annat att 72 av de 95 länderna har ökat sina koldioxidutsläpp de senaste tre åren. I 38 av länderna har utsläppen ökat med över 10 procent. Samtidigt har bara fem av de 95 länderna har lyckats minska fattigdomen under perioden.

”Krävs en finansiell omvandling”

UNDP-chefen Achim Steiner konstaterar att en hållbar utveckling ofta hindras i många länder på grund av omfattande statsskulder, höga råvarupriser och tillväxtsastsningar som bygger på fossila bränslen eller ohållbar gruvdrift. När världens arbete med Agenda 2030-målen nu går in i en andra halvlek uppmanar han världens ledare att agera långsiktigt och inte lockas av snabba lösningar.

– Det kommer att kräva en omvandling av det internationella finansiella systemet och nationella prioriteringar för att möjliggöra att länder använder sina finansiella resurser till att investera i sin befolkning och de globala målen, säger han också i en kommentar till kartläggningen.

UNDP lägger också fram ett antal konkreta förslag på åtgärder som kan möjliggöra en mer hållbar utveckling i de kartlagda länderna. Här lyfter man bland annat fram satsningar på hållbara städer och infrastruktur. Detta kan enligt UNDP ha en tydlig inverkan på fattigdom och samtidigt ha en positiv påverkan på många andra av de globala hållbarhetsmålen. Andra saker som rekommenderas är satsningar på ökad sysselsättning, anständiga arbetsvillkor, jämställdhet, god samhällsstyrning och klimat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.