Europaparlamentet: Mer återvinning av hushållsavfall och mindre deponering

Cirkulär ekonomi Europaparlamentet har godkänt ambitiösa återvinningsmål genom ny lagstiftning om avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

Europaparlamentet: Mer återvinning av hushållsavfall och mindre deponering
Shutterstock

År 2025 bör åtminstone 55 procent av det kommunala avfallet i EU (från hushåll och företag) återvinnas enligt EU:s nya mål.

Målet kommer sedan att öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. 65 procent av allt förpackningsmaterial kommer behöva återvinnas år 2025, och 70 procent år 2030. Separata mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper och kartong, plast, glas, metall och trä.

I Sverige återvanns och komposterades cirka 49 procent av allt kommunalt avfall år 2016.

Deponering blir ett undantag

Lagen begränsar också andelen kommunalt avfall som får deponeras till max 10 procent år 2035. I Sverige deponeras dock, enligt statistik från 2016, i praktiken inget avfall, medan länder som Cypern, Kroatien, Grekland, Lettland och Malta fortfarande deponerar mer än tre fjärdedelar av sitt kommunala avfall.

Från år 2025 måste textilier och farligt avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart avfall från och med år 2024, såvida det inte återvinns genom kompostering i hemmet.

Minska matsvinnet med 50 procent

I enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling bör EU-länderna också sikta på att minska matsvinnet med 30 procent fram till 2025 och med 50 procent fram till 2030.

För att förebygga matsvinn bör EU-länderna införa incitament för att osålda livsmedel ska samlas in och distribueras säkert. Konsumenters förståelse av begrepp som ”sista förbrukningsdag” och ”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter bör också förbättras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.