Svenskar har dålig kunskap om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi 2 700 personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland har fått svara på frågor om cirkulär ekonomi. Men medan 21 procent av finländarna har klart för sig vad begreppet innebär, kan bara 7 procent av svenskarna svara på samma fråga. En positiv utveckling är att fler återvinner kläder.

Svenskar har dålig kunskap om cirkulär ekonomi

Studien, ”The Nordic Market for Circular Economy 2018” från SB Insight, visar att begreppet cirkulär ekonomi ännu inte har landat i det svenska medvetandet. Svenskarna är skeptiska till att hyra ut sina ägodelar till andra (46 procent är negativa, 18 procent positiva), och inte heller samägande ses som attraktivt. 51 procent av de tillfrågade är negativa till samägande och många associerar begreppet med risktagande.

Fler återvinner kläder

När det gäller att handla begagnat motsäger enkätsvaren och verkligheten varandra. Medan attityden till att sälja sina begagnade kläder och prylar är mer positiv än till att handla andras, fungerar det i verkligheten tvärt om. Fler köper än säljer. Enligt SB Insight beror detta på att konsumenterna upplever att tjänsterna för att sälja saker inte är tillräckligt lättillgängliga och attraktiva.

En positiv utveckling syns i det faktum att 60 procent av de svenska konsumenterna uppger att de har återvunnit kläder under det senaste året. Svenskarna är också positiva till återvinnig och reparerar gärna saker som gått sönder.

Mår bra av återvinning

SB Insight har också frågat om drivkrafter. Det visar sig att ekonomiska skäl är de tyngst vägande när det gäller att hyra ut saker till andra, köpa second-hand och reparera saker. När det gäller återvinning är svarar däremot över 80 procent att man gör det för att det är bra för miljön. På andra plats kommer en känsla av att det är fel att slänga förpackningarna tillsammans med det övriga avfallet. Över 30 procent svarar att de mår bra av att återvinna saker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.