Försvarets hållbarhet är hennes ansvar

Avfall & Återvinning Naznoush Habashian som är ny hållbarhetschef hos Försvarsmakten anser att försvaret redan bidrar till hållbarhet genom sin vanliga verksamhet. Men det finns mer att göra ändå, som att återställa naturen på skjutfält, återvinna vatten och avfall vid förläggningar och höja hållbarhetsribban hos Nato till exempel.

Försvarets hållbarhet är hennes ansvar

Naznoush Habashian är en civilingenjör som arbetat 12 av sina 43 år på jorden inom Försvarsmakten. Nyligen blev hon utsedd till hållbarhetschef inom organisationen

Vad innebär hållbarhet för Försvarsmakten?

– Vi bidrar redan till hållbarhet med vår kärnverksamhet.

Hur tänker du nu?

– Fred och demokrati är ju vad det svenska försvaret försvarar och det är också en viktig del av vad hållbarhet står för.

Men vi gör ju mer än så, som att utbilda folk i frågor om jämställdhet och demokrati i samband med våra fredsbevarande insatser. Internationellt arbetar vi för att höja ribban globalt, inom Nato till exempel.

Och miljö då?

– Vår miljöpåverkan är tung bland annat för att vi har många skjutfält. Men faktiskt så ger skjutfälten ett positivt bidrag också, genom att bevara biologisk mångfald. På fält i Skåne finns till exempel arter som man inte hittar någon annanstans i Norden.

Vi försöker vi också att minska miljöpåverkan från våra camps (förläggningar). Vi återvinner vårt vatten, producerar vår el och tar hand om vårt avfall. Det i sin tur påverkar kärnverksamheten, för när vi är oberoende av tillförsel utifrån bidrar det till den operativa förmågan. Vid en fredsbevarande insats handlar det också om hur vi använder värdlandets naturresurser. Om vi ska vinna förtroende hos de människor vi ska hjälpa kan vi till exempel inte försämra tillgången till dricksvatten.

Om man funderar på de här frågorna ser man att hållbarhetsarbetet ger mer än vad man kan uppnå med enbart vapen.

Vilka är största utmaningarna med att arbeta som hållbarhetschef för Försvarsmakten tycker du?

– Jag var ju miljöchef här tidigare så det blir inte så stor skillnad. Även om tjänsten som hållbarhetschef är ny finns det redan sakkunniga på plats som jobbat med frågorna tidigare. Det jag ser framför mig som den stora utmaningen inom hållbarhet är att vi måste identifiera alla uppgifter som ska utföras och integrera arbetet i en enorm organisation med 52 000 anställda. Det kommer att kräva riktigt hårt arbete.

Vilka frågor kommer du att driva hårdast?

– Det jag kommer att driva hårdast är internkommunikationen. Jag vill tydliggöra att vi redan bidrar till hållbar utveckling och att det är en naturlig del av vår verksamhet., Kan jag skapa förståelse för att fred, miljö och hållbarhet hänger ihop, då lyckas jag med mitt arbete.

Varför har du valt att arbeta inom försvarsmakten efter att du utbildat dig till civilingenjör på Kungliga tekniska högskolan?

– Personligen så högaktar jag demokrati väldigt mycket. Om jag kan bidra på ett sunt sätt till en organisation som är väktaren av demokratin så är det bra.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.