EU lägger fram strategi för Östersjön

Fler reningsverk, förbud av fosfater i tvättmedel samt åtgärder inom jordbruk och fiske för att minska belastningen på Östersjön. Det är några av de åtgärder som EU-kommissionen nu föreslår för att förbättra havets miljö.

Kvaliteten på vattnet i Östersjön blir sämre. För att göra något åt problemen har EU-kommissionen presenterat en strategi för Östersjön som förutom miljö även omfattar transporter, ekonomi och handel. Den består av ett meddelande och en handlingsplan med över 80 flaggskeppsprojekt på området som redan påbörjats.

När det gäller miljöfrågan så föreslår kommissionen att Östersjön ska bli pilotområde för EU för havsmiljöfrågor. Ansvaret är fördelat på de åtta länderna som ligger runt Östersjön. Sverige kommer till exempel att ansvara för att ta hand om gifter från sjunkna skepp och kemiska vapen som sjunkit.

Mellan 2007 och 2013 kommer Östersjöregionen att tilldelas närmare 10 miljarder euro för miljösatsningar genom sammanhållningspolitiken och andra EU-medel.

– Det är hög tid att EU blir en betydande aktör för Östersjön. Vi är mycket nöjda med att få kommissionens tydliga besked om att Östersjön ska bli ett pilotområde i genomförandet av EUs marina direktiv, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Om allt går som planerat ska Europeiska rådet godkänna Östersjöstrategin på mötet den 29 – 30 oktober 2009.

EU-kommissionens förslag:

– Ett övergödningsmål om ökningen av fosfatrening till 0,5 mg/l, vilket innebär samma reningsgrad som i Sverige runt hela Östersjön.

– Ta bort fosfater i tvättmedel. I första hand ska genomförandet i länderna runt Östersjön skyndas på. Sverige pekas också ut som så kallat lead country i fosfatfrågan och kommer att fortsätta att agera pådrivande för ett förbud i alla EU-länder.

– Havsplanering ska utvecklas i hela Östersjöregionen. Östersjön kan därmed bli en föregångsregion för ett genomförande av EUs maritima blåbok.

– Åtgärder inom jordbruk och fiske förutses för att minska belastningen på havet. Östersjöstrategin ska skapa ett ramverk för förbättringar med åtgärder på kort sikt och genom att löpande uppföljning.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter