Organisation varnar för CSRD-kaos

EU Nya EU-regler kring hållbarhetsrapportering slår hårt mot små- och medelstora företag. Det menar en intresseorganisationen som har tagit fram förslag på hur företagen kan skyddas.

Organisation varnar för CSRD-kaos
Intresseorganisationen Företagarna har ett förslag på hur små- och medelstora kan skyddas från "överdriven EU-byråkrati". Foto: Adobe Stock.

EU-regler, som CSRD, CSDDD och EU-taxonomin, innebär ökat ansvar för företag när det kommer till att redovisa sin påverkan på miljö och samhälle. Reglerna riktar sig främst till stora företag, men påverkar indirekt även små- och medelstora företag som ofta är underleverantörer till de större bolagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I rapporten Den gröna djungeln har intresseorganisationen Företagarna undersökt hur de nya reglerna kring hållbarhetsrapportering påverkar små- och medelstora företag.

Så påverkar reglerna SME-företag

Resultatet visar att 64 procent av de små- och medelstora företagen som berörs av regelverken rapporterar ökade administrationskostnader. Samtidigt ser 38 procent en sämre lönsamhet.

 – Det är uppenbart att EU regelverk för hållbarhetsrapportering, trots goda intentioner, har negativa konsekvenser för våra små och medelstora företag. Att öka byråkratin för dessa företag riskerar att kväva deras tillväxt och innovation, säger Jennie Albinsson, näringspolitisk expert inom miljö och hållbarhet hos Företagarna i en kommentar.

Förslag: Så undviker vi regelkaos

För att underlätta för företagen, föreslår Företagarna ett nationellt SME-test. Testet innebär att varje ny lagstiftning från EU ska genomgå en nationell konsekvensanalys som tar hänsyn till de små- och medelstora företagen.

De vill också införa en huvudregel som innebär att implementeringen inte ska vara mer ingripande än nödvändig, i syfte att minimera byråkrati och kostnader. Därtill föreslår Företagarna att relevanta myndigheter inför kunskapshöjande insatser och stödstrukturer. Detta mot bakgrunden att 71 procent av de små- och medelstora företagen svarar att de inte är medvetna om de nya reglerna.

– Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora, och de utgör över 99 procent av alla företag i Sverige och EU. Att skydda dessa företag från överdriven byråkrati är inte bara nödvändigt för deras överlevnad, utan även för vår ekonomis och samhällets framtida välstånd, avslutar Jennie Albinsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.