Ersätter Nyamko Sabuni hos ÅF

Karriär Marie Trogstam ska ersätta Nyamko Sabuni som hållbarhetschef för konsultföretaget ÅF Pöyry. Marie Trogstam lämnar en tjänst hos Business Sweden.

Ersätter Nyamko Sabuni hos ÅF

Marie Trogstams första kommentar om sitt nya jobb, är att det är fantastiskt intressant eftersom hållbara lösningar är en del av kärnaffären hos ÅF Pöyry.

Hur gör man affärer av hållbarhet?

Det viktiga, oavsett bransch, är att ta reda på vad som är hållbara lösningar för just den egna verksamheten. Hos ÅF Pöyry är det att hjälpa klienterna att leverera ett hållbart samhälle; hållbara städer och infrastruktur. Sedan måste man komma ihåg att det också handlar om hur man gör affären, att det sker transparent, påläst och på ett ansvarsfullt sätt, även vad gäller arbetsvillkor, korruption och mänskliga rättigheter.

Vad tar du med dig från tidigare arbetsplatser?

Från Business Sweden tar jag med mig vikten av partnerskap. Jag har sett behovet av skala upp de hållbara lösningarna och det går inte att klara ensam, utan kräver samarbete både inom privat och offentlig sektor. Jag har också arbetat med FN-affärer och varit ute i fält. Där har jag sett vikten av noggranna processer och uppföljning.

Vilka hållbarhetstrender ser du inom branschen som du ger dig in i?

En av de mest centrala trenderna är digitaliseringen, hur den kommer till nytta när man ska skala upp lösningar så att de blir globalt användbara. Skalbarhet är nog det viktigaste just nu.

Telia har tagit ett stort grepp om digitaliseringen, och minskat sin egen påverkan. Ett konkret exempel är att det minskar behovet av resor.

Vilka svårigheter ser du för de företag som ÅF Pöyry vänder sig till?

Jag har inte hunnit sätta mig in i kundperspektivet för ÅF Pöyry än. Men jag tror att många står inför samma utmaning, och det är hur man gör omställningen så snabbt som möjligt. Vi måste ta allt det kloka tänkandet och göra det mer omfattande; gå från demoverksamhet till full skala.

Hur känns det att kliva in i rollen som hållbarhetschef efter en så högprofilerad person som Nyamko Sabuni?

Det känns fantastiskt. Arbetet som redan gjorts är otroligt fint, bland annat vad gäller mångfald. Jag själv har en annan bakgrund och kan komplettera med mer affärsmässiga delar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.