Engagemang nödvändigt för att lyckas

Den offentliga sektorn är inte särskilt bra på miljöanpassad upphandling. Det erkänner de själva i en undersökning som Naturvårdsverket låtit genomföra. Bara en fjärdedel av de tillfrågade kommunerna, landstingen och myndigheterna ansåg sig i praktiken vara duktiga på att upphandla miljöanpassat trots att de hade såväl miljöpolicy som utbildad personal. Det är alltid positivt med självinsikt, för då finns det goda möjligheter till förbättring. Samtidigt är nog det som utrycks inte helt förvånande. Det speglar i hög grad svårigheterna vid upphandlingar och visar att det krävs verkligt engagerad personal med god utbildning och lång erfarenhet för att hantera denna komplexa fråga där miljö ska vägas in som en av många faktorer. Sedan är det nog så att priset trots allt spelar en rätt viktig roll i dessa besparingens tider.

Undersökningen visar också att landstingen är bäst klassen. Förklaringen är att alla landsting har tydliga miljöpolicys och miljöansvarig personal som dessutom ofta genomgått någon form av utbildning när det gäller miljöanpassad upphandling.

Kyotoavtalet är så äntligen i hamn. Även om de mål som satts upp kanske inte är tillräckliga, så är det ett steg i rätt riktning. Även om de länder som omfattas av avtalet kanske klarar målet att sänka sina utsläpp av koldioxid med 5,2 procent till 2012 så kommer världen i stort att ha ökat sina utsläpp med 10 procent under samma tidsperiod. Handeln med utsläppsrätter har också kommit igång, men tyvärr har effekten av det varit liten då priset på utsläppsrätterna är mycket lågt. En intressant tanke i sammanhanget är att Naturskyddsföreningen ser på möjligheterna att köpa rättigheterna och låta dem vila för att driva upp priserna och härigenom öka incitamenten att minska utsläppen av koldioxid.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter