Nätkoncessioner utreds

Energi Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverkets generaldirektör, har fått i uppdrag att utreda regelverket för nätkoncessioner.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverkets generaldirektör, har fått i uppdrag att utreda regelverket för nätkoncessioner. Nätkoncession krävs för att bygga eller förvalta en elledning, och tillståndet delas ut av Energimarknadsinspektionen.

Att få tillstånd kan ta lång tid, den genomsnittliga handläggningstiden är ett år. Nu vill regeringen få klarhet i om tillståndsprocessen är ändamålsenlig och effektiv. Syftet är att se till att elnätet kan byggas ut på ett miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart sätt.

Utredningen ska vara klar senast den 10 juni 2019.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.