En fråga om körstil och bilval

Biltrafiken är en av de stora miljöbovarna idag och en av orsakerna till problemen med växthuseffekten och problemet blir inte mindre med att det säljs allt fler bilar globalt. Trots detta finns det en del positiva tecken även om det är mycket som behöver göras för att få kontroll över bilarnas avgaser.

Ur ett svenskt perspektiv händer det en hel del. Bland annat så minskar koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i snabb takt och har så gjort de senaste åren. Förklaringen kan man hitta i att antalet miljöbilar ökar och att många modeller också blir bränslesnålare. I år är snart var femte såld bil en miljöbil; för bara ett år sedan var siffran var tionde bil. Det är framför allt etanolbilarna som står för den kraftiga ökningen av miljöbilar.

Man kunde önska att fler också körde mer miljövänligt för då skulle utsläppen sjunka väsentligt. Själv började jag köra mer miljövänligt i somras, så kallad ecodriving. Bara genom att köra på lite högre växlar, inte gasa för mycket, hålla jämn och lagom hög fart och att rulla i backar och fram till stoppljus, lyckades jag minska min bränsleförbrukning med 20 procent. Det är lätt att föreställa sig vad det skulle innebära för koldioxidutsläppen om alla svenska bilister försökte tillämpa ecodriving.

När det gäller tjänstebilar finns också en stor potential till miljömässiga förbättringar. I en undersökning som vi genomfört visar det sig att mindre än hälften av de tillfrågade medelstora företagen med tjänstebilar har en miljöbilspolicy. Och knappt 100 tillfrågade företag hade endast tre en miljöbilspolicy för hyrbil och taxi. Det är skrämmande siffror med tanke på att många företag vill framtå som ansvarstagande och miljömedvetna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.